Vežba za biceps

Zottman curl – utiče na mišiće bicepsa i podlaktice


OPIS VEZBE:

  • Držati bućice u položaju supinacije (slika 1).
  • Saviti laktove u najvišoj poziciji i zadržati (slika 2)
  • Bućice zarotirati pokretom supinacije (slika 3)
  • Lagano spuštati bućice (slika 4)

Preporučujem da se ova vežba radi u 3 serije po 12 ponavljanja.

Odizanje kukova za zadnju ložu

Vežba za triceps

Vežba za listove