U ljudskom telu ima vise od 500 misica koji cine oko 40% mase ljudskog tela, a mšićna masa muškaraca u proseku je oko 15% veća od mišićne mase kod žena.